Meist

Järelevalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Teenistuslik järelevalve – Lääne-Nigula Vallavalitsus
Kontakt: Palmi Lahe, palmi.lahe@laanenigula.ee, tel. 5668 1667.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Teenistuslik järelevalve – Lääne-Nigula Vallavalitsus
Kontakt: Palmi Lahe, palmi.lahe@laanenigula.ee, tel. 5668 1667.