Õpilaskodu

Vastuvõtt


Seoses õpilaskodu laienduse valmimisega saame pakkuda senisest rohkematele õpilastele võimalust õppida Noarootsi Koolis.

Palume Noarootsi Koolis õppima ja õpilaskodus elama asumiseks esitada vastav sooviavaldus elektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.ee või saata postiga aadressile Noarootsi Kool, 91201, Pürksi 10, Lääne-Nigula vald.

Sooviavaldusele tuleb lisada:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
2) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4) muud õppetöö korraldusega seotud otsuseid või iseloomustused.

Noarootsi Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon pärast nõuetekohaste dokumentide läbi vaatamist ja vestlust perega.

Täiendav info sekretärilt +372 5625 0461.

Õpilaskodu juhata Merle Esko
Email: merle.esko@ng.edu.ee  
Telefon: +372 474 1126

Seoses õpilaskodu laienduse valmimisega saame pakkuda senisest rohkematele õpilastele võimalust õppida Noarootsi Koolis.

Palume Noarootsi Koolis õppima ja õpilaskodus elama asumiseks esitada vastav sooviavaldus elektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.ee või saata postiga aadressile Noarootsi Kool, 91201, Pürksi 10, Lääne-Nigula vald.

Sooviavaldusele tuleb lisada:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
2) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4) muud õppetöö korraldusega seotud otsuseid või iseloomustused.

Noarootsi Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon pärast nõuetekohaste dokumentide läbi vaatamist ja vestlust perega.

Täiendav info sekretärilt +372 5625 0461.

Õpilaskodu juhata Merle Esko
Email: merle.esko@ng.edu.ee  
Telefon: +372 474 1126