Lasteaed

Vastuvõtt


Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus on koos kahe- kuni seitsmeaastased lapsed. Lasteaias on kohti kuni 28 lapsele.

Lasteaed toetab lapsevanemaid nende elu tähtsaimas rollis – oma lapsele arendava, eneseväärikust toetava ja andeid avastada võimaldava kasvukeskkonna loomises. Lasteaia personali ja lastevanemate ühiste ettevõtmiste tulemusena ühtlustatakse tegevuste eesmärgid selliselt, et iga päev tooks rõõmu ja pakuks võimalusi julgete, iseseisvate, ettevõtlike ja loovate laste kujunemiseks.

 

MISSIOON

Meie missiooniks on tingimuste loomine kõigi laste ja õpilaste arenguks, arvestades nende võimekuse, annete, kutsumuste, vanuseliste iseärasuste, koduste tingimuste ja tervislike eripäradega. Loome tingimused laste ja õpilaste ettevõtlikkuse kujunemiseks, arendades loovust, algatusvõimet, arukust ja vastutustunnet.

 

Noarootsi Kooli lasteaeda vastuvõtmse taotlus
Noarootis Kooli lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord


Lasteaed on avatud E–R kell 7.30–18.30
Email: lasteaed@ng.edu.ee
Telefon: +372 474 1163
Direktor: Signe Matteus, signe.matteus@ng.edu.ee 
Sekretär: Maila Krasmus, tel +372 5625 0461, e-mail kool@ng.edu.ee 


Noarootsi lasteaed avas oma uksed 13.märtsil 1972. Aastal 2009 liideti Noarootsi lasteaed Noarootsi Kooliga.

 

 
 

 

 

 

Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus on koos kahe- kuni seitsmeaastased lapsed. Lasteaias on kohti kuni 28 lapsele.

Lasteaed toetab lapsevanemaid nende elu tähtsaimas rollis – oma lapsele arendava, eneseväärikust toetava ja andeid avastada võimaldava kasvukeskkonna loomises. Lasteaia personali ja lastevanemate ühiste ettevõtmiste tulemusena ühtlustatakse tegevuste eesmärgid selliselt, et iga päev tooks rõõmu ja pakuks võimalusi julgete, iseseisvate, ettevõtlike ja loovate laste kujunemiseks.

 

MISSIOON

Meie missiooniks on tingimuste loomine kõigi laste ja õpilaste arenguks, arvestades nende võimekuse, annete, kutsumuste, vanuseliste iseärasuste, koduste tingimuste ja tervislike eripäradega. Loome tingimused laste ja õpilaste ettevõtlikkuse kujunemiseks, arendades loovust, algatusvõimet, arukust ja vastutustunnet.

 

Noarootsi Kooli lasteaeda vastuvõtmse taotlus
Noarootis Kooli lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord


Lasteaed on avatud E–R kell 7.30–18.30
Email: lasteaed@ng.edu.ee
Telefon: +372 474 1163
Direktor: Signe Matteus, signe.matteus@ng.edu.ee 
Sekretär: Maila Krasmus, tel +372 5625 0461, e-mail kool@ng.edu.ee 


Noarootsi lasteaed avas oma uksed 13.märtsil 1972. Aastal 2009 liideti Noarootsi lasteaed Noarootsi Kooliga.