Hoolekogu

Esimees :         Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :         Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Ülle Männiste (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Jaana Saaretalu (lasteaia lastevanemate esindaja)
                          Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                          Elisaveta Rüdein (õpilasesinduse esindaja)
                          Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                          Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2023/2024.õaKontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee 

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com 

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökordlink opens on new page
Hoolekogu koosseisu kinnitaminelink opens on new page

 

Avaldatud 08.10.2018. Viimati muudetud 20.11.2023.