Tugimeeskond

Kooli tugimeeskonna ülesanne on koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega jälgida õpilase arengut ja leida vajadusel tõhusaid viise sekkumiseks. Kui õpilane ise, õpetajad või teised kooli töötajad on märganud õpilasel probleeme õppetöös, käitumises, suhtlemises ja/või enesejuhtimises ning jooksvalt rakendatud meetmed pole olnud olukorra lahendamiseks piisavad, võib õpilane ise, õpetaja või lapsevanem pöörduda tugimeeskonna poole. Tugimeeskond kogub vajalikud andmed, analüüsib olukorda, vestleb õpilase ja tema vanematega ning arutab olukorda õpetajatega. Olukorra lahendamiseks luuakse koostöös õpilase, õpetajate ja lastevanematega õppimis- või käitumiskava ning aeg selle rakendamiseks; vajadusel määratakse õpilasele tugiisik.

Kes on koolipsühholoog?link opens on new page
Psühholoog Inge Peterson
e-mail: inge.peterson@laanenigula.eelink opens on new page
Telefon:+372 5564 8563

Mida teeb sotsiaalpedagoog?link opens on new page
Sotsiaalpedagoog Vige Võsu
e-mail: vosu.virge@ng.edu.eelink opens on new page
Telefon: +372 5231 090

Kes on eripedagoog?link opens on new page
Eripedagoog Kristi Haggi
e-mail: kristi.haggi@laanenigula.eelink opens on new page

Mida teeb HEV kordineerija?link opens on new page
HEV kordinaator Piia Palge-Lepik
e-mail: piia.palge-lepik@ng.edu.eelink opens on new page
Telefon: +372 5061 369

 

Kasulikud lingid:
www.lasteabi.eelink opens on new page      www.lahendus.netlink opens on new page      www.lapsemure.eelink opens on new page
www.lastekriis.eelink opens on new page    www.peaasi.eelink opens on new page           www.rajaleidja.eelink opens on new page

Avaldatud 12.04.2019. Viimati muudetud 22.11.2023.