Elu õpilaskodus

Väike hubane õpilaskoduga Noarootsi Kool ootab vabadele õpilaskodu kohtadele lapsi ka teistest Eestimaa piirkondadest.

Millal valida õpilaskoduga kool?
Sotsiaalmajanduslikud muutused Eestimaal on toonud mõnedele peredele kaasa olukorra, kus üks vanematest töötab välismaal või on muudel põhjustel lapsevanem tihti kodust eemal. On ka muid põhjusi, mis võivad muuta lapse koolis käimise keerukaks.

Õpilaskoduga kooli valikul on kindel, et laps on hommikul kasvatajate poolt äratatud ja kooli saadetud. Õpilaskodus töötavad ka õpetajad, kes vajadusel juhendavad ja õpetavad last koduste õpiülesannete täitmisel.

Õpilased elavad vabaajakeskusega ühes majas asuvas renoveeritud õpilaskodus kogemustega kasvatajate sõbraliku, kuid valvsa pilgu all. Kõik tunnevad kõiki. Õpetajad ja kasvatajad mõistavad laste kasvamise raskusi ning kooli tugimeeskonna (sotsiaalpedagoog, psühholoog, klassijuhataja) toel aitavad neid ületada.

Koolis on väga head sportimise ja vaba aja sisustamise võimalused, tasuta huviringid, väljasõidud, teatrite ja näituste külastused. Koolimaja jagatakse samas koolihoones tegutseva Noarootsi Gümnaasiumiga. Ühised on nii ruumid kui õpetajad.

Aitame leida õpilastel endas varjatud jõuallikaid, mille abil saavutada senisest palju enamat.

Näitame, kuidas unistustest selgete eesmärkide ja tegevusplaanideni jõuda.

Aitame õpilasel tema paljude soovide ja unistuste seast välja valida need, mille täitumist õpilane kõige rohkem soovib ning õpetame keskenduma mitte sellele, mis võib viltu minna, vaid sellele, mida on võimalik saavutada ja võita.

Avaldatud 04.03.2019. Viimati muudetud 12.01.2021.