Vastuvõtt

 

Palume Noarootsi Kooli õppima asumiseks esitada vastav sooviavalduslink opens on new page ektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.ee või saata postiga aadressile Noarootsi Kool, 91201, Pürksi 10, Lääne-Nigula vald.

1.klassi astumisel esitada:
1) avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lasteaia poolt välja antud koolivalmiduskaart;
4) muud õppetöö korraldusega seotud otsused või iseloomustused.

2. - 9.klassi astumisel esitatakse:
1) avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) tervisekaart
6) muud õppetöö korraldusega seotud otsuseid või iseloomustused

Noarootsi Kooli 2.-9.klassi vastuvõtmise otsustab otsustab vastuvõtukomisjon pärast nõuetekohaste dokumentide läbi vaatamist ja vestlust perega.

Täiendav telefonil +372 5625 0461
Email: maila.krasmus@ng.edu.ee

Avaldatud 17.06.2024. Viimati muudetud 17.06.2024.