Õpilasesindus

2023/2024. õppeaastal

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni viis esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane, kes on kooli sisekorra eeskirjade täitmisel eeskujuks, täidab üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimääruslink opens on new page


Noarootsi Kooli õpilasesinduse liikmed on:

5.klassist
Annabel Ilistom
Eleene Mia Jõesaar
Linda Maria Kivi
Mirtel Kivi

6.klassist
Emma Liisa Polberg
Elisaveta Rüdein

7.klassist
Lisette Mähar
Eliise Vaikre

 

Avaldatud 08.10.2018. Viimati muudetud 13.10.2023.