Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page.

Teenistuslik järelevalve – Lääne-Nigula Vallavalitsus
Kontakt: +372 5668 1667

Avaldatud 04.03.2019. Viimati muudetud 14.09.2023.