Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud 2023/2024. õa

november 2023 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

jaanuar 2024
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

märts 2024
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

mai 2024
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

juuni 2024
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökordlink opens on new page

 

Avaldatud 08.10.2018. Viimati muudetud 14.09.2023.