Meist

Ettevõtlik kool


Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.
 

HARIDUSPROGRAMMIGA „ETTEVÕTLIK KOOL“   LIITUMISE TEGEVUSKAVA 2018/2019. ÕPPEAASTAL

Aeg

Tegevus

13.-14. aug 2018

Läänemaa haridusuuenduse (LHU) tegevuskava raames kooli tegevuse hindamine erinevates valdkondades lähtuvalt Ettevõtliku Kooli hindamiskriteeriumitest

26. sept 2018

SA Läänemaa projektijuhiga arutelu LHU tegevuskava edasistest suundumustest

18. okt 2018

Kooli esindus Paides ettevõtlike koolide haridusfestivalil

19. okt 2018

Ettevõtliku Kooli I meeskonnakoolitus Pürksis (Reelika Lepik)

21. nov

Ettevõtliku Kooli II meeskonnakoolitus Pürksis (Kristi Goldberg)

21.-23. nov

Õppeasutuse kaardistamine

12. dets 2018

Ettevõtliku kooli põhimõtete tutvustamine kooli hoolekogule

14. jaan 2019

Ettevõtliku Kooli III  meeskonnakoolitus Pürksis (Kristi Goldberg)

18. jaan 2019

Haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ lepingu sõlmimine SA Läänemaa ja Noarootsi kooli vahel tegevusperioodiks  15.jaan 2019 – 31.dets 2020

12. veebr 2019

Kogemuste vahetamine Palivere Kooli ettevõtliku kooli meeskonnaga (Lehte Jõe, Kristel Tereping) ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli direktor Maia Tohveriga ning võimalike ühistegevuste ideede genereerimine

26. märts 2019

Ettevõtliku Kooli meeskond Noarootsi Koolis on loodud

17. apr 2019

Koolijuhi osalemine Tartus Ettevõtlike koolide võrgustiku arendusseminaril

märts – mai 2019

Sisehindamine lähtuvalt Ettevõtliku Kooli tegevuse hindamiskriteeriumitest

mai – juuni 2019

2019/2020. õppeaasta tegevuste planeerimine sisehindamise tulemustest ja Ettevõtliku Kooli baastaseme hindamiskriteeriumitest lähtuvalt

august 2019

Õppeaasta üldtööplaani ja selles sisalduva tegevuskava tutvustamine kõigile kooli töötajatele, lastevanematele, partneritele.

Arengukava 2019-2025 on valmis. Algab töö kooli õppekava muutmiseks ja täiendamiseks.

Kooli Ettevõtliku kooli haridusprogrammi meeskond Noarootsi Koolis

Mare Tereping – direktor
Monika Miilsaar - tegevus- ja arendusjuht
Maila Krasmus – sekretär
Siiri Suppi – õpetaja
Tiiu Tulvik - lasteaia õpetaja
Ülle Schönberg – õpilaskodu kasvataja

KONTAKT:
Mare Tereping
Email: mare.tereping@ng.edu.ee
Telefon: +372 529 5471

 

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.
Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.
 

HARIDUSPROGRAMMIGA „ETTEVÕTLIK KOOL“   LIITUMISE TEGEVUSKAVA 2018/2019. ÕPPEAASTAL

Kooli Ettevõtliku kooli haridusprogrammi meeskond Noarootsi Koolis

Mare Tereping – direktor
Monika Miilsaar - tegevus- ja arendusjuht
Maila Krasmus – sekretär
Siiri Suppi – õpetaja
Tiiu Tulvik - lasteaia õpetaja
Ülle Schönberg – õpilaskodu kasvataja

KONTAKT:
Mare Tereping
Email: mare.tereping@ng.edu.ee
Telefon: +372 529 5471

 

Aeg

Tegevus

13.-14. aug 2018

Läänemaa haridusuuenduse (LHU) tegevuskava raames kooli tegevuse hindamine erinevates valdkondades lähtuvalt Ettevõtliku Kooli hindamiskriteeriumitest

26. sept 2018

SA Läänemaa projektijuhiga arutelu LHU tegevuskava edasistest suundumustest

18. okt 2018

Kooli esindus Paides ettevõtlike koolide haridusfestivalil

19. okt 2018

Ettevõtliku Kooli I meeskonnakoolitus Pürksis (Reelika Lepik)

21. nov

Ettevõtliku Kooli II meeskonnakoolitus Pürksis (Kristi Goldberg)

21.-23. nov

Õppeasutuse kaardistamine

12. dets 2018

Ettevõtliku kooli põhimõtete tutvustamine kooli hoolekogule

14. jaan 2019

Ettevõtliku Kooli III  meeskonnakoolitus Pürksis (Kristi Goldberg)

18. jaan 2019

Haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ lepingu sõlmimine SA Läänemaa ja Noarootsi kooli vahel tegevusperioodiks  15.jaan 2019 – 31.dets 2020

12. veebr 2019

Kogemuste vahetamine Palivere Kooli ettevõtliku kooli meeskonnaga (Lehte Jõe, Kristel Tereping) ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli direktor Maia Tohveriga ning võimalike ühistegevuste ideede genereerimine

26. märts 2019

Ettevõtliku Kooli meeskond Noarootsi Koolis on loodud

17. apr 2019

Koolijuhi osalemine Tartus Ettevõtlike koolide võrgustiku arendusseminaril

märts – mai 2019

Sisehindamine lähtuvalt Ettevõtliku Kooli tegevuse hindamiskriteeriumitest

mai – juuni 2019

2019/2020. õppeaasta tegevuste planeerimine sisehindamise tulemustest ja Ettevõtliku Kooli baastaseme hindamiskriteeriumitest lähtuvalt

august 2019

Õppeaasta üldtööplaani ja selles sisalduva tegevuskava tutvustamine kõigile kooli töötajatele, lastevanematele, partneritele.

Arengukava 2019-2025 on valmis. Algab töö kooli õppekava muutmiseks ja täiendamiseks.