Kool

Hoolekogu


Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Juunika Ööpik (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2021/2022

22.09.2021
17.11.2021
16.02.2022
20.04.2022


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Juunika Ööpik (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2021/2022

22.09.2021
17.11.2021
16.02.2022
20.04.2022


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine