Kool

Hoolekogu


Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :         Maris Narrusson (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Jaana Saaretalu (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Adele Paalvelt (õpilaste esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2022/2023

16.11.2022
18.01.2023
15.03.2023
17.05.2023

Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esimees :        Viktoria Mitman (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paalvelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :         Maris Narrusson (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                        Jaana Saaretalu (lasteaia lastevanemate esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)
                        Adele Paalvelt (õpilaste esindaja)
                        Ülo Kalm (vilistlaste esindaja)


                        Lyli Pella (õppenõukogu esindaja) 
                        Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2022/2023

16.11.2022
18.01.2023
15.03.2023
17.05.2023

Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine