Kool

Hoolekogu


Esimees :        Viktoria Mitman (lasteaia lastevanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paavelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Hannes Lehemets (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Heleri Melles (vilistlaste esindaja)
                          Tiina Järv (kooli õppenõukogu esindaja)
                          Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2020/2021


 


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esimees :        Viktoria Mitman (lasteaia lastevanemate esindaja)
Aseesimees :  Andero Paavelt (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Sekretär :        Tiiu Tulvik (lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja)
Liikmed :          Airi Läänemets (7.-9. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Hannes Lehemets (1.-6. kl õpilaste vanemate esindaja)
                          Heleri Melles (vilistlaste esindaja)
                          Tiina Järv (kooli õppenõukogu esindaja)
                          Aivo Hirmo (kooli pidaja esindaja)

 

Korraliste koosolekute toimumise ajad 2020/2021


 


Kontakt
Hoolekogu esimees Viktoria Mitman
Telefon: +372  5344 8281
Email: viktoria.mitman@ng.edu.ee

Hoolekogu aseesimees Andero Paalvelt
Telefon: +372 5558 5017
Email: andero.paalvelt@gmail.com

 

Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu koosseisu kinnitamine