Meist

Koostööpartnerid


Rannarootsi Muueseum
- ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesitamine, projektipäevade läbiviimine

MTÜ Tervem Noarootsi
- Ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesistamine

MTÜ Noarootsi Arendus
- Ettevõtlusõpe ja projektid

Noarootis Gümnaasium
- Ühised töökoosolekud, kollokviumid ja koolitused NK ja NG õpetajatele
- Õpilaste ühised kooliüritused ja kontsertide külastused
- NK õpilasesinduse juhendamine NG õpilasesinduse poolt
- NG õpilased viivad NK õpilastele läbi huviringe

Sihtasutus Läänemaa
- Koolijuhi ja õpetajate osalemine Läänemaa Haridusuuenduse tegevuskava üritustel
- Kooli nõustamine ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames SA Läänemaa projektijuhi poolt

Ettevõtlik Kool 
- Koolide nõustamine

KiVa 
- Kooli KiVa meeskonna nõustamine 

Pürksi kultuurimaja
- Ühisürituste korraldamine
- Projektipäevade läbiviimine

Pürksi ja Sutlepa Avatud Noortekeskused
- Laste- ja noorteüritused

Teised olulised kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Noarootsi Osavald
Lastekaitse Liit

HARNO 
on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja
võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Rajaleidja
Õppenõustamisteenused lastele ja noortele ning tugi lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.

 

 

Rannarootsi Muueseum
- ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesitamine, projektipäevade läbiviimine

MTÜ Tervem Noarootsi
- Ühisüritused õpilastele, õppekeskkonna mitmekesistamine

MTÜ Noarootsi Arendus
- Ettevõtlusõpe ja projektid

Noarootis Gümnaasium
- Ühised töökoosolekud, kollokviumid ja koolitused NK ja NG õpetajatele
- Õpilaste ühised kooliüritused ja kontsertide külastused
- NK õpilasesinduse juhendamine NG õpilasesinduse poolt
- NG õpilased viivad NK õpilastele läbi huviringe

Sihtasutus Läänemaa
- Koolijuhi ja õpetajate osalemine Läänemaa Haridusuuenduse tegevuskava üritustel
- Kooli nõustamine ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames SA Läänemaa projektijuhi poolt

Ettevõtlik Kool 
- Koolide nõustamine

KiVa 
- Kooli KiVa meeskonna nõustamine 

Pürksi kultuurimaja
- Ühisürituste korraldamine
- Projektipäevade läbiviimine

Pürksi ja Sutlepa Avatud Noortekeskused
- Laste- ja noorteüritused

Teised olulised kontaktid

Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Noarootsi Osavald
Lastekaitse Liit

HARNO 
on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja
võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Rajaleidja
Õppenõustamisteenused lastele ja noortele ning tugi lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.