Kool

Õpilasesindus

2020/2021. õppeaastal:


Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane, kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus


9. klass - Daarja Haramaa
9. klass - Heleri Popov
8. klass - Raian Hanni
8. klass - Isabella Runstük
8. klass - Minna Matilda Reinmann
7. klass - Rasmus Rannamäe
7. klass - Simona Suursoho
7. klass - Laurits Piir
6. klass - Gerle-Maria Valtri
6. klass - Kevin Rebonen
5. klass - Lisete-Anett Lutter
5. klass - Kristi Thaumi

Õpilasesinduse noorliikmed

4. klass - Aleksander Järv
4. klass - Olivia Jõgisman
 

 

Noarootsi Kooli õpilasesindus on grupp tegusaid inimesi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi. Igast klassist on esinduses kuni kolm esindajat. Kõikidel esindajatel on hääleõigus. Õpilasesinduse liikmeks saab olla õpilane, kes täidab kooli sisekorra eeskirju, üldkehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme ning endale võetud kohustusi õpilasesinduses.


Noarootsi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

 


Noarootsi Kooli õpilasesindus


9. klass - Daarja Haramaa
9. klass - Heleri Popov
8. klass - Raian Hanni
8. klass - Isabella Runstük
8. klass - Minna Matilda Reinmann
7. klass - Rasmus Rannamäe
7. klass - Simona Suursoho
7. klass - Laurits Piir
6. klass - Gerle-Maria Valtri
6. klass - Kevin Rebonen
5. klass - Lisete-Anett Lutter
5. klass - Kristi Thaumi

Õpilasesinduse noorliikmed

4. klass - Aleksander Järv
4. klass - Olivia Jõgisman