Kool

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2020/2021. õa

24.08.2020 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

26.10.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

09.11.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

31.05.2021
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

04.06.2021 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

18.06.2021
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud 2020/2021. õa

24.08.2020 
Teema: uue õppeaasta töökorraldus, uued õpilased ja nimekirja kinnitamine.

26.10.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

09.11.2020
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs

31.05.2021
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 1.- 5.klassi lõpetamine

04.06.2021 
Teema: õppe- ja kasvatustöö analüüs, põhikooli 6. - 9.klassi lõpetamine 

18.06.2021
Teema: 9.klassi järeleksamite tulemused. põhikooli lõpetamine.
Täiendava suvetöö tulemused.
 

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord