Dokumendid

Lääne-Nigula valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kordlink opens on new page
Noarootsi Kooli lasteaia kodukordlink opens on new page
Lääne-Nigula valla koolieelsete lasteasutuste osalustasumäär
Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasuminelink opens on new page
Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kordlink opens on new page
Lasteaia arenguvestluse läbiviimise kord

Kuidas lapsevanemad saavad liituda ELIIS keskkonnaga? Selleks tuleb minna aadressile eliis.eu link opens on new page Pealehel on link ALUSTA KOHE. Selle kaudu tuleb lapsevanemal teha endale kasutaja - täita taotlus enda ja lapse andmetega. Keskkonnaga võivad ja saavad liituda mõlemad lapsevanemad. Kui taotlus on saadetud, kinnitatakse see administraatori poolt ning keskkond on kasutamiseks valmis.

ELIIS keskkonda kasutades on lapsevanemad kursis lasteaias toimuvaga - päevakirjeldused, nädala- või kuuplaanid, sündmuste kalender, menüü. Rühmapäevikusse hakkavad sissekandeid tegema ka muusikaõpetaja ning eripedagoog. Tulevikus lisatakse sinna iga-aastased lapse arengu hindamise lehed ning lapse koolivalmiduskaart, mis on kõigis Lääne-Nigula valla lasteaedades ühine. Lisaks hakatakse ELIIS keskkonna kaudu saatma lapsevanematele direktori ja õpetajate poolt teateid lasteaias toimuva kohta.

Avaldatud 04.03.2019. Viimati muudetud 19.10.2023.