Kiusamisest Vabaks!

Noarootsi Kooli lasteaed liitus aastal 2012 Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“. Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundamiseks.

„Kiusamisest vabaks!“ tugineb neljale põhiväärtusele - sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Keskne kuju tegevustes ja materjalidel on programmi sümbol Sõber Karu. Programmi abil luuakse lastegruppides kiusamist ennetav käitumiskultuur, milles suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt, kus hoolitakse ning vajadusel sekkutakse ja kaitstakse kaaslast.

Programmil on kolm peamist sihtrühma: lapsed, vanemad ja õpetajad. Kõiki osalisi innustatakse abivajajat märkama, kaaslast toetama ning julgustatakse neid oma oma arvamusi ja soove sõnastama.

„Kiusamisest vabaks!“ põhimõtetest lähtuvate tegevuste läbiviimiseks on igal programmi kasutaval lasteaiarühmal selleks vajalikud vahendid ja õpetajad on läbinud koolituse.

Eestis juhib „Kiusamisest vaba vabaks!“ programmi MTÜ Lastekaitse Liit 2010. aastast. Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Loe programmi kohta kodulehelt http://kiusamisestvabaks.ee/link opens on new page, seal leidub huvitavat nii õpetajale, lapsevanemale kui lapsele.

Programmi kulgemist saab jälgida ka Facebooki leheküljel: https://www.facebook.com/kiusamisestvabakslink opens on new page

Loe "Kiusamisest vabaks" programmist kodulehel: https://kiusamisestvabaks.ee/programmist/kiusamisest-vabaks/link opens on new page

Avaldatud 15.04.2019. Viimati muudetud 07.03.2022.