Vastuvõtt

Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus on koos kahe- kuni seitsmeaastased lapsed. Lasteaias on kohti kuni 28 lapsele.

Lasteaed toetab lapsevanemaid nende elu tähtsaimas rollis – oma lapsele arendava, eneseväärikust toetava ja andeid avastada võimaldava kasvukeskkonna loomises. Lasteaia personali ja lastevanemate ühiste ettevõtmiste tulemusena ühtlustatakse tegevuste eesmärgid selliselt, et iga päev tooks rõõmu ja pakuks võimalusi julgete, iseseisvate, ettevõtlike ja loovate laste kujunemiseks.

 

MISSIOON

Meie missiooniks on tingimuste loomine kõigi laste ja õpilaste arenguks, arvestades nende võimekuse, annete, kutsumuste, vanuseliste iseärasuste, koduste tingimuste ja tervislike eripäradega. Loome tingimused laste ja õpilaste ettevõtlikkuse kujunemiseks, arendades loovust, algatusvõimet, arukust ja vastutustunnet.

 

VASTUVÕTT

Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vastava taotluse e-keskkonnas ARNOlink opens on new pageARNO"> või paberkandjal Lääne-Nigula valla haridusosakonnale
Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib vanemal õigus, kui laps on vanuses alates poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni ning lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vald. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu õppeaasta kestel.

 

Noarootsi Kooli lasteaeda vastuvõtmse taotlus ARNO keskkonnaslink opens on new page
Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kordlink opens on new page

 


Lasteaed on avatud E–R kell 7.30–18.30
Email: lasteaed@ng.edu.eelink opens on new page
Telefon: +372 474 1163
Direktor: Signe Matteus, signe.matteus@ng.edu.ee 
Sekretär: Maila Krasmus, tel +372 5625 0461, e-mail kool@ng.edu.ee 

 


Noarootsi lasteaed avas oma uksed 13.märtsil 1972. Aastal 2009 liideti Noarootsi lasteaed Noarootsi Kooliga.

 

 
 

 

 

 

Avaldatud 04.03.2019. Viimati muudetud 16.11.2022.