INFO SEONDUVALT KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA EESTIS

Loomise kuupäev 12.03.2020

Eile (11.03.) arutati Lääne-Nigula vallamajas koolide ja lasteasutuste direktorite osavõtul valmisolekut koroonaviiruse võimalikuks leviku ennetamiseks. Kõik lasteaiad ja koolid on läbi töötanud oma kriisijuhised, kasutusele võtnud esmased kaitsevahendid, täiendava koristamise, lastele on läbi viidud vastavad koolitused ning vanematele on edastatud info Stuudiumi või e-kooli vahendusel. Erinevad ekskursioonid ja õpilaskohtumised on edasi lükatud või tühistatud.

Asutuse direktoril on õigus kahtluse korral mitte lubada asutusse ükskõik millise haigustunnusega lapsi (haigustunnustega laps ei tohiks lasteaeda või kooli niikuinii tulla) ning targem on riske vältida kui tegeleda tagajärgedega. Samuti on õigus suunata 2-nädalasele koduõppele välisriikides saabunud lapsi, isegi kui riik ei ole hetkel veel tunnistatud riskipiirkonnaks- nagu teada, siis olukord muutub iga päev. Ohutus ennekõike.

Samad reeglid kehtivad noortekeskustes ja kui peaks realiseeruma negatiivne stsenaarium (mõni või kõik asutused suletakse) siis suletakse viivitamatult ka vastavad noortekeskused.

Raamatukogude osas langetatakse otsused siis kui peaks aset leidma viiruse kohalik levik. Täna rakendatakse desinfitseerimist ning külastajatelt eeldame kätepesu.

Hooldekodude külastuskeeld on kehtestatud juba varem, vajadusel saab täiendavat infot hooldekodu direktorilt.

Kui peaks tekkima küsimused jälgimisel (nn karantiinis) olevate isikute varustamisel esmavajalikuga, siis selles osas tuleb ühendust võtta kohaliku sotsiaalametnikuga, arutada asjad läbi ja üheskoos leitakse lahendused. Oluline on see, et jälgimisel viibivad või ennast haigena tundvad isikud oleksid kodus ja ei liiguks seal, kus teised inimesed.

Tervist puudutavate küsimuste korral tuleb helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt), asustust puudutava küsimuse korral palume pöörduda otse asutuse juhi poole ning kirjutada võib ka valla üldmeilile vv@laanenigula.ee

Täna muutub olukord päevadega, et mitte öelda tundidega. Seetõttu tehakse vajadusel uued operatiivsed otsused ja antakse nendest ka teada.

Viimati muudetud 17.04.2020.