Teistsugune õppe- ja koostööpäev.

Loomise kuupäev 17.02.2022

Meil oli eile natuke teistsugune koolipäev kus õpilased õppisid päris iseseisvalt, õpetajate juuresolekuta. Õpe toimus osaliselt õues, sest kehaline liikumine on ju vajalik.

1.-6. klass suusatas ja tuubitas Paliveres, lisaks tuli neil õueõppes mitmeid ülesandeid lahendada. Nii näiteks mõõdeti kehalist aktiivsust, meisterdati takistusrada, tehti loodusvaatlust, loodi räp-pala, valmis isegi üks väike etendus jne, jne. Osad õpilased toimetasid köögis ning õppisid toitu valmistama ja serveerima, täitma hügieeninõudeid toitlustamises (puhtuse ja korra hoidmine), õpiti kaaluühikuid jne. Kõik need ülesanded olid üles ehitatud selliselt, et arendada lastes koostööoskust, rollimänge, loogilist mõtlemist ning turgutada neis esinemisjulgust, enesekindlust ja loovust.

7. – 9. klass omandas täiesti iseseisvalt uusi teadmisi ning lahendas ülesandeid koolimajas ning õues aaretejahil. Kuna õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming, olid õpetajad töölehed just selliselt koostanud. Sellise päeva suuremaks eesmärgiks on ennastjuhtiv õpilane. Me soovime lisaks õppima õppimisele arendada meie lastes elus toimetulekuks vajaminevaid sotsiaalseid oskuseid.

Teistsugused õppe- ja koostööpäevad (TÕK) hakkavad Noarootsi Koolis toimuma üks kord kuus. Tänasest päevast saime me kaasa ühtteist head ja kasulikku, mis aitavad järgmiseid TÕKe läbi viia mõnusamalt.

Suur aitäh meie õpilastele ja õpetajatele. Ja suur-suur aitäh headele lapsevanematele, kes meiega täna nii asjalikku koostööd tegid, suured tänud teile Siiri, Sarah, Raido, Ergo, Ülle, Ebekai, Eva, Tõnis ja Juunika!

Viimati muudetud 17.02.2022.